Mieszadła T-5

Produkujemy mieszadła w oparciu o typ wirnika z modyfikacjami, któremu udzielono prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Oferujemy kompletne mieszadła, w skład których wchodzą elementy napędowe (motoreduktory z możliwością regulacji prędkości obrotowej, w wersji elektrycznej lub pneumatycznej (ATEX)), wał z wirnikiem mieszadła, elementy nośne do zamontowania mieszadła na mieszalnikach.

Na chwilę obecną proponujemy mieszadła:
-do paletopojemników IBC oraz zbiorników do 1000 L,
-do beczek 200l i 100l oraz do hoboków i puszek o pojemności w zakresie 10-60 L.

Budujemy i modernizujemy mieszalniki do 1500 L pojemności

Mieszadła nasze:
-skutecznie mieszają w szerokich zakresach lepkości,
-dobrze pracują przy niskich prędkości obrotowych,
-mają relatywnie niskie zapotrzebowanie mocy napędów,
-zapewniają relatywnie krótki czas mieszania dla osiągnięcia zakładanych celów,-nie wymagają stosowania łamaczy wirów,
-intensywnie mieszają w narożach zbiorników prostopadłościennych,
-nie powodują wciągania powietrza do produktu oraz tworzenia się piany,
-pozwalają na intensyfikację mieszania w wybranych strefach pojemnika / mieszalnika itp.,
-pozwalają na skuteczne mieszanie cieczy ze skłonnościami do sedymentacji oraz tworzenia się kożucha na jej powierzchni,
-ograniczają rozgrzewanie mieszanego produktu.

Oferujemy mieszadła dostosowane indywidualnie do nietypowych zbiorników.
Podejmiemy się trudnych wyzwań w tym zakresie.

Aby przedstawić ofertę prosimy o wypełnienie i przesłanie druku zapytania, zamieszczonego w zakładce Kontakt zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

W ramach Bonów na Innowacje zrealizowaliśmy badania naszego wirnika.