Mieszadła do hoboków i puszek

Mieszadła z napędem ręcznym lub z napędem stacjonarnym

Mieszadło T-5.H/P.P z pneumatycznym napędem ręcznym lub stacjonarnym do mieszania w hobokach (50-60 l) oraz puszkach (10-40l)

Mieszadło sprawdzone w procesach ujednorodniania:
-zsedymentowanych żelkotów do laminatów poliestrowo-szklanych z dodatkiem styrenu
-farb i lakierów
-klei, polioli
-cieczy z dodatkami środków powierzchniowo-czynnych
-cieczy z tendencjami do tworzenia kożucha na powierzchni
-w procesach odgazowania cieczy
-w procesach tworzenia zawiesin
-w procesach mieszania różnego rodzaju pulp
-w procesach mieszania emulsji i zdyspergowanych cieczy

Napęd ręczny – dostosowany do pracy w strefie ATEX II 2 G.
Możliwy napęd bez ATEX-u.
Opcja – montaż napędu na statywie.

Montaż napędu na statywie – dostosowany do pracy w strefie ATEX II 2 G.
Możliwy napęd bez ATEX-u.

Przeznaczenie – mieszanie w hobokach (50-60 l) – również w wersji z podnoszonym mieszadłem oraz w puszkach (10-40 l).

Aby otrzymać ofertę prosimy o przesłanie wypełnionego druku zapytania.