Mieszadła do IBC

Jesteśmy producentem mieszadeł do IBC typ T-5 IBC.E.T z napędem elektrycznym oraz typ T-5 IBC.P.T z napędem pneumatycznym (również w wersji ATEX II 2 G), opracowanego w oparciu o własny wirnik T-5, chroniony prawnie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, które zapewnia:

Mieszanie w narożach:

– bez zasysania powietrza

– bez tworzenia piany

– bez podgrzewania produktu

Mieszanie cieczy w szerokim zakresie lepkości, również ze skłonnościami do sedymentacji oraz tworzenia się kożucha na jej powierzchni.

Zapewnia oszczędności:

– relatywnie krótki czas mieszania przy niskich prędkościach obrotowych oraz niskich potrzebach napędu.

Zapewnia turbulentne przepływy mieszanej cieczy w całej objętości przy różnych poziomach napełnienia zbiornika.

Przeznaczenie: zbiornik IBC o pojemności 1000 l.

Wirnik w stanie złożonym przechodzi przez otwór wlewowy DN150, w czasie pracy rozkłada się do 530/640 mm.

Parametry napędu (moc, moment obrotowy, obroty) dostosowane są do potrzeb procesu mieszania mieszanej cieczy.

Belka nośna (możliwość manewrowania ręcznego lub przy pomocy wózka widłowego), wał, wirnik – wykonanie – stal nierdzewna.

Możliwość wykonania z regulacją obrotów (falownik, zadajnik) lub bez regulacji (dla napędu elektrycznego) oraz z regulacją zaworem dławiącym (dla napędu pneumatycznego).