Utylizacja LZO i odorów

Prowadzimy działalność w zakresie inwestycji w ochronie powietrza:

-utylizacja LZO ( Lotnych Związków Organicznych ),

utylizacja odorów ( uciążliwych zapachów, również w zakładach utylizacji odpadów zwierzęcych).

Utylizacja realizowana jest przy pomocy dopalaczy termicznych wg technologii:

– RIGE – dopalacze termiczne regeneracyjne,

– TER – dopalacze termiczne odzyskowe.

W zależności od  potrzeb inwestora uczestniczymy w częściowym lub pełnym zakresie działań obejmującym:

-koncepcję,

-projektowanie,

dobór i dostawę urządzeń,

-nadzór nad projektem i wykonaniem,

-wykonanie „pod klucz„.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie i wysłanie zamieszczonego na stronie formularza zapytania.