Nasza oferta

Jesteśmy producentem mieszadeł o szerokim wachlarzu zastosowań.

Mieszadła T-5 – kompletne mieszadła do zastosowania w wielu branżach
przemysłowych:
-mieszadła do IBC z napędem elektrycznym lub pneumatycznym (ATEX),
-mieszadła do beczek 200 l z napędem elektrycznym lub pneumatycznym,
-mieszadła do puszek i hoboków 10-60l

Nasze mieszadła spełniają oczekiwania stawiane procesom mieszania:
-mieszanie w całej objętości płynu
-niewytwarzanie piany
-niepodgrzewanie produktu
-niezaciąganie powietrza


Budowa i modernizacja mieszalników– wymiana i dostawa mieszadeł pod kątem potrzeb procesu mieszania.


Energetyka przemysłowa – inwestycje w energetyce: kotłownie/kotły wodne,
parowe, szybkie wytwornice pary, kotły na olej termalny, kotły odzyskowe,
kogeneracja i trigeneracja, wytwarzanie gorących spalin i gorącego powietrza.
Koncepcja, projekt, dobór urządzeń, dostawa, montaż, uruchomienie, serwisowanie.

Ochrona powietrza – utylizacja LZO ( Lotnych Związków Organicznych ) i odorów za
pomocą dopalaczy termicznych regeneracyjnych i odzyskowych. Koncepcja, projekt,
dobór urządzeń, dostawa, montaż, uruchomienie, serwisowanie.