Mieszanie pompą membranową

Do mediów chemicznych oraz mediów o dużej lepkości, gęstości, o dużej zawartości cząstek stałych, przechowywanych lub transportowanych w paletopojemnikach IBC 1000 l, proponujemy mieszadła, w których proces mieszania realizowany jest pompą membranową zasilaną sprężonym powietrzem.

Mieszadło jest kompletnym urządzeniem, które przy pomocy ręcznej armatury pozwala zarówno na wymieszanie medium jak i jego wypompowanie ze zbiornika.

Regulacja pracy mieszadła możliwa jest przy pomocy zaworu dławiącego na wlocie powietrza do pompy.

Mieszadło zamontowane jest na belce nośnej osadzanej na kratownicy zbiornika IBC, pozwalającej na manewrowanie ręczne lub przy pomocy wózka widłowego.

Wykonanie materiałowe jest dostosowane do mieszanego medium.